Một số cách diễn đạt ‘đói’

Ngoài từ “hungry”, thầy Quang Nguyen giới thiệu thêm hai cách diễn đạt khác trong tiếng Anh để mô tả “đói”, giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn.

Một số cách diễn đạt 'đói'

 
 

Một số cách diễn đạt ‘đói’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*