‘Make the most of something’ là gì?

Cô Moon Nguyen đưa ra câu ‘We should make the most of our time in this world’ và giải thích ý nghĩa cụm từ xuất hiện trong câu này.

'Make the most of something' là gì?

 
 

‘Make the most of something’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*