Lý do hoa đào thường được gọi là ‘peach blossom’

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen cho biết các loài hoa thường được gọi là “flower” trong tiếng Anh nhưng hoa đào lại là “peach blossom”.

Lý do hoa đào được gọi là 'peach blossom'

 
 

Lý do hoa đào được gọi là ‘peach blossom’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*