Luyện tập về câu gián tiếp

“Where did you eat?’ ⇒ Sam asked me ______”, bạn hãy điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống bằng cách viết lại câu hỏi trực tiếp thành gián tiếp.

Luyện tập về câu gián tiếp

 

Theo Test English

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*