Luyện tập về câu chủ động, bị động

“A lot of measures (take) to fix the economy”, bạn sẽ chia động từ “take” trong ngoặc ở thì nào và theo dạng bị động hay chủ động?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*