Luyện nói tiếng Anh khi đang đợi thang máy

“I’ve been waiting for this elavator for a long time” là câu bạn có thể dùng để bắt chuyện với người cùng đợi thang. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*