Luyện nói tiếng Anh khi đang đợi thang máy

“I’ve been waiting for this elavator for a long time” là câu bạn có thể dùng để bắt chuyện với người cùng đợi thang. 

Luyện nói tiếng Anh khi đang đợi thang máy

 
 

Luyện nói tiếng Anh khi đang đợi thang máy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*