‘Lo lắng, bồn chồn’ là gì trong tiếng Anh?

Cô Moon Nguyen giới thiệu một từ mới mô tả tâm trạng lo lắng, bồn chồn giúp bạn nói tiếng Anh tự nhiên hơn.

'Lo lắng, bồn chồn' là gì trong tiếng Anh?

 
 

‘Lo lắng, bồn chồn’ là gì trong tiếng Anh?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*