‘Lay the table’ là gì?

Cô Moon Nguyen giới thiệu hai cụm từ là ‘lay the table’ và ‘clear the table’. Bạn có biết nghĩa và cách phát âm chúng?

'Lay the table' là gì?

 
 

‘Lay the table’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*