‘Làm ngơ’ là gì trong tiếng Anh?

Cô Moon Nguyen giới thiệu một cụm từ tiếng Anh thú vị diễn tả hành động làm ngơ, đồng thời dạy cách phát âm cụm từ này.

VnExpress.net

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*