Kỹ thuật tiện chi tiện ren

Kỹ thuật tiện chi tiện ren

Chu Trình tiện ren Với Bước Ren Thay Đổi G34

Chu trình tiện ren CNC với bước ren thay đổi tuyến tính G34 trên máy tiện CNC. Cấu trúc chu trình tiện ren CN G34 và ý nghĩa các thông số.

Chu trình tiện ren với bước ren thay đổi tuyến tính G34

G34 là một chu trình tiện ren đơn nó có thể thay đổi tuyến tính bước ren trên hệ Fanuc

với mức độ phức tạp của các chi tiết máy ngày nay, việc nắm bắt được cấu trúc và cách sử dụng G34 là một điều cần thiết. phương pháp lùi dao khi cắt tiện ren Cung Cammech đi sâu vào tìm hiểu rõ hơn về G34 nhé.

>>> các lệnh trong tiện cnc

Cấu trúc chương trình

Trong đó:

Z: chiều dài điểm cần đến theo phương Z.

F: giá trị bước ren ban đầu.

K: giá trị thay đổi bước ren tính trên một vòng quay của trục chính. Tăng hay giảm phụ thuộc vào giá trị dấu (+/-)

Q: Khoảng dời của góc bắt đầu trong cắt ren.

Cắt ren nhiều đầu mối

Trong một số mối ghép ren cần tháo xiết nhanh mà yêu cầu số ren tham gia trong mối ghép lớn người ta dùng ren nhiều đầu mối.

Ren nhiều đầu mối gồm nhiều đường ren triển khai trên các đường xoắn ốc cách đều nhau trên mặt cơ sở. Lúc này ta có bước xoắn bằng k lần bước ren (k là số đầu mối).

Để cắt ren nhiều đầu mối về kỹ thuật cơ bản thì cũng tương tự như cắt ren một đầu mối. Người ta tuần tự cắt từng đường ren, các đường ren giống nhau và cách đều nhau. Để phân độ khi cắt ren nhiều đầu mối người ta có nhiều cách:

Phân độ bằng cách địch chuyển dao dọc trục.

– Nguyên lý: Tuần tự cắt từng đường ren sau mỗi lần dịch chuyển dao dọc trục một lượng bằng bước ren nhờ vào tay quay ổ dao trên.

– Đặc điểm:

+ Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện.

+ Dễ sinh ra sai số, nhất là ren có bước không chẵn.

+ Dùng trong gia công chi tiết đơn lẽ.

– Kỹ thuật:

+ Dao ren gá thẳng.

+ Cắt một đường ren tương tự như cắt ren một đầu mối có bước là bước xoắn..

+ Quay tay quay ở ổ dao trên cho dao địch chuyển dọc trục một đoạn bằng bước ren cần tiện. (Ổ dao trên được bố trí dọc theo hướng chạy dao, Giá trị dịch chuyển được xác định nhờ vào du xích trên tay quay ổ dao trên).

Người ta cũng có thể địch chuyển dao nhờ vào bàn dao dọc, giá máy tiện cnc lượng dịch chuyển có thể xác định bằng du xích trên tay quay dao dọc hoặc bằng các dụng cụ đo như: Thước cặp, Panme, Căn mẫu, Căn lá.

+ Thực hiện cắt đường ren thứ hai tương tự như cắt đường ren đầu.

+ Thực hiện chu trình trên cho các đường ren còn lại.

– Phân độ bằng cách xoay vị trí ăn khớp của bánh răng thay thế.

– Nguyên lý: Tuần tự cắt từng đường ren sau mỗi lần xoay chi tiết ( không ăn khớp với trục vít me) một góc bằng cách thay đổi vị trí ăn khớp của bộ bánh răng thay thế.

– Đặc điểm

+ Phương pháp này có độ chính xác cao với mọi bước ren.

+ Thực hiện phương pháp này phức tạp, không thực hiện trong trường hợp số răng của cả hai bánh răng trong hộp bánh răng thay thế không là bội số của số đầu mối.

+ Dùng để gia công chi tiết đơn lẽ.

Kỹ thuật

+ Dao ren gá thẳng.

+ Cắt một đường ren tương tự như cắt ren một đầu mối có bước là bước xoắn..

+ Mở nắp che hộp bánh răng thay thế, đánh dấu vị trí ăn khớp của bộ bánh răng thay thế, tháo mốt bánh răng có số răng là bội số của số đầu mối và xoay một góc, lắp lại cho hai bánh răng ăn khớp.

+ Tiếp tục tiện đường ren kế tiếp.

Cứ như thế thực hiện tất cả các đầu mối.

>>> Lỗi thường gặp khi tiện NC kim loại và cách khắc phục

Rate this post

Related Posts

Leave a Comment