Khác biệt về từ vựng trong tiếng Anh – Anh và Anh – Mỹ

Bề mặt phía sau bồn rửa để giữ cho bức tường sạch sẽ được người Mỹ gọi là “backsplash”, người Anh gọi là “splashback”. 

Khác biệt về từ vựng trong tiếng Anh - Anh và Anh - Mỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*