‘Họp lớp’ tiếng Anh là gì?

Thầy Quang Nguyen giới thiệu và hướng dẫn cách đọc từ “họp lớp” giúp bạn có thể chia sẻ về sự kiện này bằng tiếng Anh.

'Họp lớp' tiếng Anh là gì?

 
 

‘Họp lớp’ tiếng Anh là gì?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*