Học từ vựng tiếng Anh về đồ ăn nhanh qua trò tìm chữ

Với 100 chữ cái cho trước, bạn hãy tìm ra tên tiếng Anh của 10 đồ ăn nhanh được phác họa trong hình.

Ngoài bread (bánh mì), bạn cần tìm thêm 9 từ nữa. Ảnh: 7-second riddles

Ngoài “bread” (bánh mì), bạn cần tìm thêm 9 từ nữa. Ảnh: 7-second riddles

>>Xem đáp án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*