Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng

Mỗi hình gồm hai biểu tượng, bạn cần biết tên tiếng Anh của biểu tượng đó rồi ghép lại để được một từ vựng mới.

(Click vào các hình để xem đáp án và học từ vựng).

Câu 1:

Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng

Câu 2:

Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng - 1

Câu 3:

Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng - 2

Câu 4:

Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng - 3

Câu 5:

Học từ vựng tiếng Anh qua trò ghép biểu tượng - 4

Theo 7-second riddles, Cambridge Dictionary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*