Học từ tiếng Anh về động vật qua trò tìm chữ

Với một hình vuông 10×10 cùng 100 chữ cái, bạn hãy tìm ra 8 từ chỉ con vật xuất hiện trong các hàng dọc hoặc ngang.

Ngoài từ Dragon, bạn cần tìm ra 7 từ khác. Ảnh: 7-second riddles

Ngoài từ “Dragon”, bạn cần tìm ra 7 từ khác. Ảnh: 7-second riddles

>>Xem đáp án

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*