Hai cách diễn đạt liên quan đến ‘dạy học’

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Quang Nguyen giới thiệu hai câu tiếng Anh thú vị có từ “teach” và hướng dẫn cách đọc.

Hai cách diễn đạt về 'dạy học' nhân ngày 20/11

 
 

Hai cách diễn đạt về ‘dạy học’ nhân ngày 20/11

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*