‘Feel up to’ là gì?

Cô Moon Nguyen nói câu ‘I don’t feel up to writing today’, bạn có hiểu nghĩa và cách đọc câu này?

'Feel up to' là gì?

 
 

‘Feel up to’ là gì?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*