‘Dùng tạm’ nói thế nào trong tiếng Anh?

Thầy Quang Nguyen cho biết trong tiếng Anh, từ ‘make do’ được sử dụng với nghĩa là ‘dùng tạm’. Hãy xem ví dụ để hiểu rõ hơn.

'Dùng tạm' nói thế nào trong tiếng Anh?

 
 

‘Dùng tạm’ nói thế nào trong tiếng Anh?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*