Đoán tên con vật bằng tiếng Anh

Mỗi câu đố đưa ra một cặp từ tiếng Anh chỉ các loài vật có ngoại hình giống nhau, đòi hỏi bạn phải có vốn từ phong phú mới không nhầm lẫn.

Đoán tên con vật bằng tiếng Anh

>>Đáp án

Câu 2:

Đoán tên con vật bằng tiếng Anh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Đoán tên con vật bằng tiếng Anh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Đoán tên con vật bằng tiếng Anh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Đoán tên con vật bằng tiếng Anh - 4

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*