Diễn đạt ‘gieo nhân nào gặp quả nấy’

Thầy Quang Nguyen giới thiệu cụm từ tiếng Anh mô tả việc “gieo nhân nào gặp quả nấy” và hướng dẫn cách đọc cụm từ này.

Diễn đạt 'gieo nhân nào gặp quả nấy'

 
 

Diễn đạt ‘gieo nhân nào gặp quả nấy’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*