Đặc điểm của thiết bị thủy lực Máy ép phun nhựa

Đặc điểm của thiết bị thủy lực Máy ép phun nhựa

Phân loại Khuôn ép

Chia thành Khuôn ép phun 2 tấm, Khuôn ép 3 tấm và Khuôn ép kênh dẫn nóng

“Tấm Cổng phun, Tấm, Tấm,Bạc cuống phun, Cuống phun,Kênh dẫn nhựa,(a) Khuôn ép 2 tấm, (b) Khuôn ép 3 tấm Kênh dẫn nhựa,Chốt đầu phun,Bạc cuống phun,Tấm tháo kênh

dẫn nhựa, chi tiết về các phụ kiện máy đột dập Tấm Khuôn ép nhựa,Chốt đẩy sản phẩm,Bạc cuống phun,Tấm nguội,(c) Khuôn ép kênh dẫn nhựa nóng,Tấm nóng;Kênh dẫn nhựa vẫn nóng chảy,”

Vòi phun

– Vòi phun đóng mở để tránh rò rĩ nhựa nóng chảy

– Vòi phun ngắt dạng trượt, Vòi phun ngắt dạng kim

Xi lanh gia nhiệt (Barrel)

Nung nóng nhựa và duy trì ở nhiệt độ mong muốn.

Lắp nhiều cảm biến nhiệt độ (Thermocouple) và Băng gia nhiệt (Band Heater ) để điều chỉnh nhiệt độ.

Băng gia nhiệt (Band Heater)

Dải nhiệt điện trở làm bằng dây crôm niken chuyển đổi điện năng thành

nhiệt năng để gia nhiệt “Ống xifong,Băng gia nhiệt,Trục vít”

Máy ép nhựa – Hệ thống điện và hệ thống thủy lực

Hệ thống dầu thủy lực (Oil Hydraulic Power System)

thiết kế khuôn ép Cung cấp dầu thủy lực cho xi lanh thủy lực giúp chuyển động bộ ép phun hoặc bộ kẹp Sử dụng nguồn động lực như động cơ, bơm, bao gồm các loại van, bồn chứa thủy lực và đường ống thủy lực kiểm soát hướng và lưu lượng của áp suất thủy lực.

Bơm thủy lực

Áp suất ảnh hưởng nhựa nóng chảy trong toàn bộ trục vít được điều chỉnh bởi bơm thủy lực trong thiết bị thủy lực.

Thủy lực và áp suất nhựa

P1A1 = P2A2 A1 = 10 P1 = 1000bar A2 = 1 P2 = 10000bar

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*