‘Cuồng chân’ tiếng Anh nói thế nào?

Cô Moon Nguyen hướng dẫn cách mô tả sự cuồng chân, muốn đi ra ngoài, du lịch sau nhiều tháng phải học tập hay làm việc tại nhà.

'Cuồng chân' nói thế nào?

 
 

‘Cuồng chân’ nói thế nào?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*