‘Công thức’ dễ đạt điểm cao trong bài thi nói tiếng Anh

Cô Diệu Linh từ Trung tâm IELTS Fighter chia sẻ công thức dễ dùng và đạt điểm cao trong IELTS Speaking Part 1.

Sử dụng các câu dẫn trước khi đi vào nội dung chính

'Công thức' giúp bài thi nói trọn vẹn hơn

 
 

‘Công thức’ giúp bài thi nói trọn vẹn hơn

 Cách triển khai ideas

Công thức giúp hoàn chỉnh bài thi nói

 
 

Công thức giúp hoàn chỉnh bài thi nói

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*