‘Coconut meat’ là gì?

Thầy Quang Nguyen sẽ hướng dẫn bạn cách phát âm và giải thích nghĩa của từ “coconut meat” trong câu “My daughter loves to eat coconut meat”.

'Coconut meat' là gì?

 
 

‘Coconut meat’ là gì?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*