Chúc may mắn bằng cụm từ ‘break a leg’

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen giới thiệu cách nói thay thế “Good luck” để cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn.

Chúc may mắn bằng cụm từ 'break a leg'

 
 

Chúc may mắn bằng cụm từ ‘break a leg’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*