‘Cho ra rìa’ nói thế nào?

Cô Moon Nguyen giới thiệu cách diễn đạt “cho ai đó ra rìa” trong tiếng Anh và cách phát âm cụm từ này.

'Cho ra rìa' nói thế nào?

 
 

‘Cho ra rìa’ nói thế nào?

[Caption

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*