Cấu trúc dễ ‘ăn điểm’ trong IELTS Writing

Bạn nên sử dụng kết hợp những cấu trúc đơn giản và khó để có thể dễ dàng nâng cao thang điểm bài viết.

Cấu trúc dễ "ăn điểm" trong IELTS Writing

 
 

Cấu trúc dễ “ăn điểm” trong IELTS Writing

 Thạch Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*