Cấu trúc cảm ơn và xin lỗi khách hàng chuyên nghiệp

Trong môi trường làm việc, một số câu cảm ơn và xin lỗi dưới đây sẽ giúp bạn chuyên nghiệp và để lại ấn tượng tốt với khách hàng.

Cảm ơn

polyad
 
Thank you for all your hard work.  Cảm ơn anh đã làm việc rất chăm chỉ
Thank you for taking the time to help. Cảm ơn anh đã dành thời gian giúp đỡ
Thank you for your prompt reply. Cảm ơn anh đã trả lời nhanh chóng
Thank you for your information. Cảm ơn anh đã cung cấp thông tin
Thank you for your cooperation. Cảm ơn sự hợp tác của anh
Thank you for your understanding. Cảm ơn anh đã thông cảm

Xem tiếp: Cấu trúc xin lỗi chuyên nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*