Cách trả lời khi bạn không hiểu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

Bạn hoàn toàn có thể nhờ ban giám khảo nhắc lại câu hỏi lần nữa hoặc giải thích một số cụm từ khó.

Với IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời khi bạn không hiểu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

 
 

Cách trả lời khi bạn không hiểu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

Với IELTS Speaking Part 2

Cách trả lời khi bạn không hiểu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

 
 

Cách trả lời khi bạn không hiểu câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*