Cách trả lời câu hỏi bạn không thích trong bài thi IELTS Speaking

Trong trường hợp không thích câu hỏi trong bài thi, bạn nên trả lời thành thật, hoặc tự nghĩ ra một câu trả lời tùy ý.

Làm gì nếu bạn không thích câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

 
 

Làm gì nếu bạn không thích câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*