Cách phát âm từ tiếng Anh liên quan tới ô nhiễm

‘Pollute’, ‘polluted’ và ‘pollution’ là những từ chỉ ô nhiễm, trọng âm đều rơi vào âm tiết thứ hai. 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*