Cách phát âm từ ‘help’

‘Help’ là từ tiếng Anh được dùng rất nhiều nhưng theo thầy giáo Quang Nguyen, nhiều người không biết cách phát âm đúng.

Cách phát âm từ 'help'

 
 

Cách phát âm từ ‘help’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*