Cách phát âm ‘hurt’ và ‘heard’

Bạn phân biệt ‘hurt’ và ‘heard’ khi nghe từng từ một, nhưng rất khó để nghe ra chúng trong một câu mà không có ngữ cảnh cụ thể.

Cách phát âm 'hurt' và 'heard'

 
 

Cách phát âm ‘hurt’ và ‘heard’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*