Cách phát âm đuôi ‘s’, ‘es’ trong tiếng Anh

Bạn cần xem âm cuối của từ gốc là âm vô thanh, hữu thanh hay âm gió để phát âm là /s/, /z/ hay /iz/ cho đúng.

Cách phát âm đuôi 's', 'es' trong tiếng Anh

 
 

Cách phát âm đuôi ‘s’, ‘es’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*