Cách phát âm đuôi ‘ful’ trong tiếng Anh – Mỹ

Đuôi ‘ful’ trong các từ như ‘peaceful’, ‘beautiful’ hay ‘colorful’ được phát âm là /fəl/ và không được nhấn mạnh khi nói.

Cách phát âm đuôi 'ful' trong tiếng Anh - Mỹ

 
 

Cách phát âm đuôi ‘ful’ trong tiếng Anh – Mỹ

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*