Cách phát âm chữ ‘x’ trong tiếng Anh

Chữ ‘x’ thường được phát âm là /ks/. Ở những từ trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai và sau “x” là nguyên âm, nó được phát âm /gz/.

Cách phát âm chữ  'x' trong tiếng Anh

 
 

Cách phát âm chữ  ‘x’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*