Cách phát âm các từ vựng chỉ đồ vật trong phòng khách

Đèn đứng (đặt ở sàn) là “Floor lamp”, lò sưởi là “fireplace”. Những từ này được đọc như thế nào?

Cách phát âm các từ vựng chỉ đồ vật trong phòng khách

 
 

Cách phát âm các từ vựng chỉ đồ vật trong phòng khách

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*