Cách nói và phát âm từ ‘chai nước’ trong tiếng Anh – Mỹ

Để phát âm tự nhiên cụm ‘plastic water bottle’, bạn cần biết cách biến đổi âm, nhấn trọng âm và nhấn mạnh đúng từ.

Cách nói và phát âm từ 'chai nước' trong tiếng Anh - Mỹ

 
 

Cách nói và phát âm từ ‘chai nước’ trong tiếng Anh – Mỹ

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*