Cách nói từ ‘hà tiện’

Cô giáo Moon Nguyen giới thiệu và hướng dẫn cách phát âm từ “hà tiện” trong tiếng Anh.

Cách nói từ 'hà tiện'

 
 

Cách nói từ ‘hà tiện’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*