Cách nói ‘tránh được cái gì’

Cô Moon Nguyen hỏi “What can we do to keep stress at bay”? Bạn hiểu câu này nghĩa là gì và phát âm thế nào?

Cách nói 'tránh được cái gì'

 
 

Cách nói ‘tránh được cái gì’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*