Cách nói ‘thích nghi với nghịch cảnh’

Cô Moon Nguyen hướng dẫn phát âm và sử dụng cụm từ “roll with the punches” để diễn tả việc thích nghi, vượt lên nghịch cảnh.

Cách nói 'thích nghi với nghịch cảnh'

 
 

Cách nói ‘thích nghi với nghịch cảnh’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*