Cách nói ‘phản tác dụng’ trong tiếng Anh

Cô Moon Nguyen giới thiệu từ “phản tác dụng” bằng tiếng Anh và chỉ bạn cách đọc chính xác từ này.

Cách nói 'phản tác dụng' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘phản tác dụng’ trong tiếng Anh

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*