Cách nói ‘ngày này qua ngày khác’

Cô Moon Nguyen hướng dẫn cách nói ngày này qua ngày khác thay vì chỉ dùng “everyday”.

Cách nói 'ngày này qua ngày khác'

 
 

Cách nói ‘ngày này qua ngày khác’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*