Cách nói ‘năm con chuột’ trong tiếng Anh

Theo thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen, nhiều người nói “năm con chuột” là “year of the rat”. Tuy nhiên, còn một cách khác để mô tả cụm từ này.

Cách nói 'năm con chuột' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘năm con chuột’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*