Cách nói ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’

Bạn có biết câu tiếng Anh có nghĩa “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”? Thầy Quang Nguyen sẽ giới thiệu cách diễn đạt này.

Cách nói 'Một giọt máu đào hơn ao nước lã'

 
 

Cách nói ‘Một giọt máu đào hơn ao nước lã’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*