Cách nói ‘lỡ lời’ trong tiếng Anh

Theo thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen, khi lỡ nói ra điều không nên nói một cách vô ý, bạn có thể sử dụng cụm từ “a slip of the tongue”.

Cách nói 'lỡ lời' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘lỡ lời’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*