Cách nói ‘làm ai thấy sợ’ trong tiếng Anh

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyễn giới thiệu cụm từ mới có nghĩa làm ai thấy sợ, sau đó hướng dẫn cách phát âm và đặt câu.

Cách nói 'làm ai thấy sợ' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘làm ai thấy sợ’ trong tiếng Anh

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*