Cách nói ‘làm ai đó ngạc nhiên’

Bạn sẽ nói “làm ai đó ngạc nhiên” trong tiếng Anh như thế nào? Hãy nghe hướng dẫn của cô giáo Moon Nguyen.

Cách nói 'làm ai đó ngạc nhiên'

 
 

Cách nói ‘làm ai đó ngạc nhiên’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*