Cách nói ‘giá cả tăng nhanh’ trong tiếng Anh

Thay vì sử dụng từ ‘increase’, cô Moon Nguyen chỉ ra cách diễn đạt tự nhiên hơn khi nói về việc giá cả tăng nhanh.

Cách nói 'giá cả tăng nhanh' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘giá cả tăng nhanh’ trong tiếng Anh

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*