Cách nói ‘gật đầu, lắc đầu’

Thầy Quang Nguyen cho biết “lắc đầu” trong tiếng Anh là “shake the head”, vậy “gật đầu” là gì và phát âm thế nào?

Cách nói 'gật đầu, lắc đầu' trong tiếng Anh

 
 

Cách nói ‘gật đầu, lắc đầu’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*